Sabrina Mockenhaupt beim Haspa Marathon Hamburg 2017